Strona WWW

Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

hide

O potrzebie terapii w warunkach szpitalnych decyduje terapeuta/lekarz poradni leczenia uzależnień.
Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym ośrodku najpierw powinniście ustalić termin terapii. W Państwa imieniu może telefonować do nas terapeuta uzależnień bądź lekarz prowadzący.

Po ustaleniu terminu zgłaszacie się Państwo na leczenie w wyznaczonym dniu trzeźwi, ze skierowaniem od lekarza rodzinnego bądź psychiatry (wystawionym nie później niż 30 dni przed planowaną datą przyjęcia) oraz aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (więcej informacji na ten temat w sekcji – Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń).

W zależności od stanu psychofizycznego, rodzaju uzależnienia kierowani jesteście na oddział detoksykacyjny bądź terapeutyczny.

hide
lato