Zakup sprzętu i wyposażenia II

hide

07.11.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.10.2014 r. Informacja o zmianie treści SIWZ - nowe załączniki do pobrania poniżej

31.10.2014 r. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

30.10.2014 r. Informacja o zmianie treści SIWZ

30.10.2014 r. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

29.10.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3 PO ZMIANIE 31.10.2014 r.

"Wymagane parametry oferowanego przez Wykonawcę sprzętu i wyposażenia" -
załącznik nr 2 po zmianie

"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - załącznik nr 3 po zmianie

Załączniki nr 2 i 3 - PO ZMIANIE z dnia 30.10.2014 r. - NIEAKTUALNE!

"Wymagane parametry oferowanego przez Wykonawcę sprzętu i wyposażenia” - załącznik nr 2 po zmianie

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ” - załącznik nr 3 po zmianie

 


hide
lato

mapa