Zakup energii elektrycznej dla 3 grupy zakupowej utworzonej przez

hide

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.10.2014  Ogłoszenie o zamówieniu


Potrzebne do przygotowania oferty pliki znajdują się na stronie  Pełnomocnika Zamawiających -"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.
http://www.szpitalewielkopolski.pl/zamowieniahide
lato

mapa