Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

hide


13.07.2016 r.     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.07.2016 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

09.06.2016 r.     Ogłoszenie o zamówieniu
09.06.2016 r.     Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZałaczniki do SIWZ (spakowane archiwum ZIP):

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
hide
lato

mapa