Strona WWW

Kadra

hide

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Iwona Labus-Wasilewska – kierownik Przychodni, mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

Bogdan Ratajczak – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PTPU;

Agnieszka Łatkowska-Wojewoda – lekarz psychiatra;

Grażyna Poznańska – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Dominika Józefina Górska - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Marta Jakubiak - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Anna Kochanowska - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Natalia Posłuszna - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Małgorzata Berwid – certyfikowany instruktor terapii uzależnień;

Elżbieta Ciećmierowska - certyfikowany instruktor terapii uzależnień;

hide
lato