Kadra

hide

Iwona Labus-Wasilewska –
Kierownik Przychodni, mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; pełnomocnik Dyrektora  ZLU w Charcicach ds. WOTUW;


Agnieszka Łatkowska-Wojewoda
– lekarz psychiatra;

Katarzyna Martin - lekarz psychiatra;

Iwona Szymańska - lekarz psychiatra;

Bogdan Ratajczak - mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor PTPU;

Marta Jakubiak-Głowacka – mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

Anna Cierzniak – mgr psychologii, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Alina Konieczka - mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Maria Napierała - mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

Agnieszka Mikołajczakcertyfikowany specjalista terapii uzależnień;

Agata Zienkiewicz - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Iwona Kitala - mgr pedagogiki,certyfikowany specjalista terapii uzależnień;

Małgorzata Berwid – certyfikowany instruktor terapii uzależnień;

Elżbieta Ciećmierowska - certyfikowany instruktor terapii uzależnień;


hide
lato

mapa