Strona WWW

Kadra

hide

Iwona Labus-Wasilewska –
kierownik Przychodni, mgr psychologii, certyfikowany      specjalista psychoterapii uzależnień; pełnomocnik Dyrektora  ZLU w Charcicach ds. WOTUW;


Agnieszka Łatkowska-Wojewoda
– lekarz psychiatra;

Magdalena Łabędzka - lekarz psychiatra;

Iwona Szymańska - lekarz psychiatra;

Marta Jakubiak-Głowacka – mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień;

Anna Kochanowska – mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień;

Alina Konieczka - mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie
certyfikacji;

Maria Napierała - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie
certyfikacji;

 Bogdan Ratajczak - mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; 
superwizor PTPU;

 Daria Tomaszewska-Sroczyńska - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

 Agata Zienkiewicz - mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji;

Małgorzata Berwid – certyfikowany instruktor terapii uzależnień;

Elżbieta Ciećmierowska - certyfikowany instruktor terapii uzależnień;


hide
lato

mapa